Miljöpolicy

                                         POLICY FÖR INRE OCH YTTRE MILJÖ

 

 

God arbetsmiljö och omsorg om den yttre miljön är ett personligt åtagande för alla företagets anställda. Genom samverkan med våra uppdragsgivare skall vi ständigt eftersträva arbetsmetoder och utnyttjande av kemiska produkter som säkerställer en god miljö hos kunden, god arbetsmiljö för våra anställda och minimerar påverkan på den yttre miljön.

 

Inköp av kemiska produkter får endast ske efter förhandsgranskning av varuinformationsblad och värdering av produkternas yrkeshygieniska och miljömässiga egenskaper. Emballage för använda produkter skall vara av returtyp eller på annat sätt kunna återvinnas. En grundprincip är att välja miljömärkta produkter och tillhandahålla produktblad för våra kunders räkning.

 

Verksamheten skall bedrivas så att uppkomsten av avfall respektive miljöfarligt avfall som kräver destruktion undvikes.

 

Vår arbetsmiljö skall vara sådan att risker för skador och ohälsa minimeras. Vi skall regelbundet och systematiskt i samverkan med anställda och uppdragsgivare granska den befintliga verksamheten, för att inhämta nödvändig kunskap för att successivt kunna minimera risker för människor, miljö eller egendom.

 

Vi skall upprätthålla en hög etisk standard och ha en öppen och förtroendefull kommunikation såväl inom företaget som gentemot våra kunder och leverantörer.

                         

 

Västerås     2016-04-08

 

 

Esa Lehmus

Verkställande direktör

Telefon

021-81 00 91

Städosan AB

Tunbytorpsgatan 4C

721 37 Västerås


 

Copyright © 2019 Städosan AB All rights reserved.

Copyright © 2019 Städosan AB All rights reserved.

Copyright © 2019 Städosan AB All rights reserved.