Kvalitetspolicy

                                                                 KVALITETSPOLICY 

Det är vår policy att leverera endast tjänster och service som tillfredsställer våra kunders ställda krav och förväntningar.

 

Vår kvalitet skall vara sådan att kunderna uppfattar oss som den bäste leverantören.

 

Vi skall uppnå våra kvalitetsmål genom medverkan och ansvar från alla i organisationen och genom systematiskt arbete och ständiga förbättringar.

 

 

KVALITETSMÅL

 

Den generella målsättningen som formulerats i företagets kvalitetspolicy skall kompletteras

med mera kortsiktiga mål för kvalitetsarbetet i samband med budget och planering.

 

Ledningen är ansvarig för att utarbeta strategier, väldefinierade, mätbara och

vid behov nedbrutna mål och riktlinjer för sitt kvalitetsarbete.

 

I det målinriktade kvalitetsarbetet skall planer upprättas som klargör hur uppsatta

mål uppnås.

 

Ledningen skall också kontrollera att verksamheten styrs mot uppsatta mål och

följa upp utfallet.

 

Ledningen ansvarar för att kvalitetspolicyn alltid står i överensstämmelse med uppsatta

mål och med kundernas behov och förväntningar.

 

Ledningen skall vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att alla personal

känner till kvalitetspolicyn och uppsatta mål och har förstått innebörden.

 

 

Västerås 2017-03-08

 

 

Esa Lehmus

Verkställande direktör

Telefon

021-81 00 91

Städosan AB

Tunbytorpsgatan 4C

721 37 Västerås


 

Copyright © 2019 Städosan AB All rights reserved.